Słowo ks. Proboszcza na czas Adwentu

Drodzy Parafianie, Kochani Siostry i Bracia!

Rozpoczynamy Adwent, nowy rok liturgiczny. Zaczynamy jak zwykle z nadzieją i z oczekiwaniem na Jezusa, który jest ŹRÓDŁEM naszych nadziei.  W czasie obecnego zamętu i różnych prób naszej wiary, wobec których stajemy, tym bardziej uświadamiamy sobie jak bardzo potrzebujemy oparcia w Jezusie. Adwent na nowo może nam w tym pomóc poprzez stawiane nam wymagania.

Po pierwsze, potrzeba każdemu z nas większego wyciszenia i wejrzenia w siebie. Możemy to osiągnąć tylko przez otwarcie się na działanie Ducha Świętego. Najwspanialszym wzorem tego otwarcia jest Matka Zbawiciela, główna Patronka naszej adwentowej drogi.  Ona najpełniej przyjęła Słowo, które stało się w Niej Ciałem. Jako nasza Matka i zarazem Nauczycielka pomaga nam zrozumieć jak to Słowo przyjąć i jak żyć Nim na co dzień. Na początku Słowo trzeba usłyszeć. W naszym przypadku oznacza to, że powinniśmy wziąć do ręki księgę Pisma świętego. I podobnie, jak Maryja, trzeba je czytać i rozważać.  Nawet jeśli ze Słowa nie wszystko rozumiemy, to ważne jest, żeby przy nim potrwać. Wierząc, że w nim jest zawarta moc Ducha Świętego. Z historii Maryji wiemy, że Ona też nie wszystko od razu rozumiała ale zachowywała Je w swoim sercu.

Inną możliwością dobrego przeżycia Adwentu będą parafialne rekolekcje adwentowe. Będziemy mogli w nich uczestniczyć z zachowaniem wymagań sanitarnych. W planie rekolekcyjnym zwiększona jest liczba Mszy świętych z nauką rekolekcyjną. Szczegółowe informacje zamieszczone są w ogłoszeniach. W rekolekcjach istotne są nie tylko same wysłuchane nauki ale również czas pomiędzy nimi – jak udaje się nam usłyszane Słowo wprowadzać w nasze życie. Przykładem owocnie przyjętego Słowa jest dla nas postawa Matki Najświętszej. Po przyjęciu Słowa w Zwiastowaniu dzieli ten dar ze swoją krewną Elżbietą, zanosząc do niej Dobrą Nowinę  a jednocześnie konkretną kobiecą pomoc.

Następną możliwością a jednocześnie konsekwencją naszego zetknięcia się ze Słowem Bożym jest otwarcie się na potrzeby innych. Chodzi o naszą wrażliwość serca wyrażoną w konkretnej pomocy ludziom, których potrzeby znamy. Ostatnio, my księża znaleźliśmy się w sytuacji wymagającej wsparcia. Ku naszej radości spotkaliśmy się z bardzo serdecznym odzewem wielu Parafian w formie modlitwy i konkretnej pomocy. Za co jeszcze raz wyrażamy naszą wdzięczność. Stąd też wiemy jak bardzo jest to ważne. Zachęcamy, żeby nasza wzajemna troska stała się widocznym znakiem adwentowej nadziei. Zwróćmy szczególną uwagę na naszych starszych sąsiadów i osoby samotne. W taki właśnie sposób Słowo w naszym życiu staje się ciałem.

Dobre przygotowanie do Bożego Narodzenia, to również dobrze przeżyty sakrament pokuty i przemiany. Będzie to możliwe w ramach rekolekcji. Dla tych, którzy nie będą w rekolekcjach uczestniczyć z różnych powodów stwarzamy możliwość przystąpienia do spowiedzi przez cały dzień (od 6:45 do 20:00) 7 i 8 grudnia (poniedziałek i wtorek) wraz z możliwością przystąpienia do Komunii świętej.

Drodzy Siostry i Bracia, życzę Wam owocnego przeżycia tego okresu. Dobrego Adwentu!

Wasz Proboszcz

Rekolekcje adwentowe

W sobotę 5 grudnia mszą św. o godz. 18.30 rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi  ks. Jacek Sereda. Zdecydowaliśmy, że rekolekcje się odbędą z zachowaniem wymaganych przepisów sanitarnych. W planie rekolekcyjnym powiększyliśmy ilość spotkań by jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w rekolekcjach.  Módlmy się nawzajem za siebie, za naszego rekolekcjonistę ks. Jacka, aby te dni rekolekcyjnej odnowy dobrze przygotowały nas na nadchodzące święta.

Nauki rekolekcyjne:

 • niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 17.00, 18.30.
 • poniedziałek: 6.45, 8.00, 10.00, 18.30, 20.00.
 • wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 6.45, 9.00, 11.00, po Mszy św. o godz. 11.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitewna Godzina Łaski  do 13.00, wieczorem o godz. 18.30 i 20.00 zakończenie rekolekcji.

Na godz. 20.00  zapraszamy naszych parafian, którzy z racji pracy lub innych obowiązków nie będą mogli uczestniczyć w godzinach wcześniejszych. Plan rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

Spowiedź rekolekcyjna już  przewidywana jest w poniedziałek i w wtorek w ciągu całego dnia! Bardzo prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed świętami. Postarajmy się skorzystać z obecnego czasu łaski. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w rekolekcjach będą się mogły wyspowiadać w ciągu dnia i przyjąć komunię św.

Słowo ks. Proboszcza na niedzielę 8.11

Kochani Siostry i Bracia. Drodzy  Parafianie!  

Piszę ten kolejny list, abyśmy mogli się nawzajem pokrzepić i umocnić duchem wiary i utwierdzić w przekonaniu, że jesteśmy duchowo blisko siebie. Wszyscy potrzebujemy poczucia bliskości i jedności by przejść ten trudny czas. Pragnę Was zapewnić Drodzy Parafianie, że odprawiając Mszę św. staram się w modlitwie ogarniać wszystkich, a zwłaszcza chorych, osamotnionych i tych, którzy przeżywają różne trudności w tym czasie pandemii.

Jak z pewnością wiecie, dopuszczalna liczba osób na Mszy św. została bardzo ograniczona. Związane jest to z dużym wzrostem w ostatnich dniach liczby osób zakażonych oraz ciężko chorych i zmarłych z powodu wirusa COVID-19.

Jako ludzie wierzący Jezusowi przyjmujmy te trudności jako okres próby. Starajmy się  przejść przez ten czas w duchu wzajemnej odpowiedzialności i solidarności. Starajmy się nie zamykać całkowicie w odosobnieniu, w lęku ale próbujmy pomagać jedni drugim z poszanowaniem ogólnie obwiązujących zasad sanitarnych. Lęk nie jest dobrym doradcą, bardzo wyolbrzymia to, co się dzieje wokół nas. A myśmy zaufali i uwierzyliśmy Jezusowi, który pokonał wszelki lęk, byśmy żyli w pokoju, którym On nas pragnie napełnić. Warto często przywoływać sobie słowa św. Jana Pawła II: „ Nie lękajcie się!”

Pomyślmy o wspomaganiu znanych nam osób samotnych i niedołężnych. Uruchomiony w naszej parafii pomocowy punkt telefoniczny przyjął wiele zgłoszeń od osób chętnych do takich działań. Brakuje natomiast zgłoszeń od osób, które by takiej pomocy potrzebowały. Być może czujemy się trochę skrępowani tą nową sytuacją – jeśli tak jest, spróbujmy dobrym słowem lub dobrą radą pokonać te opory.

Najprawdopodobniej poszerzy się obecnie grupa osób, które z powodu pandemii utracą pracę. Zawsze jest miejsce na inicjatywy oddolne i lokalne. Myślmy nad tym w jaki sposób możemy pomóc choćby nielicznym rodzinom. Jako duszpasterze nie jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia takich działań ale jesteśmy gotowi wspierać te inicjatywy.

Naszym codziennym obowiązkiem jest wzajemne wspieranie się w trudnych chwilach. Nie pomijamy nikogo w naszych modlitwach. Jeszcze raz proszę, nie pozwólmy, żeby w naszym życiu zwyciężał pesymizm i przygnębienie. Wstawiajmy się w gorącej modlitwie za naszymi bliskimi i za wszystkimi Parafianami dotkniętymi bezpośrednio wirusem. Za tymi, którym brak dostępu do właściwej opieki medycznej. Niech przeżywane trudności i cierpienia wzmocnią naszą wspólnotę.

ks. Proboszcz

Pomoc dla osób chorych na COVID-19

Przy Naszej Parafii powstaje grupa wspierająca chorych na COVID-19.
Prosimy o kontakt, osoby chore które potrzebują pomocy (wolontariusze mogą zrobić zakupy, ugotować posiłek, zrealizować receptę).
Szukamy też osób chętnych do pomocy.
Jeżeli wiesz, że komóś potrzeba pomóc to zadzwoń pod numer telefonu 691 60 60 13 lub podaj ten numer osobie potrzebującej.

Modlitwa o zgodę i Pokój w naszej Ojczyźnie

Drodzy  Parafianie!  W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II Trybunał Konstytucyjny RP  uznał niezgodność przepisów dopuszczających aborcję eugeniczną z Konstytucją naszego kraju. W ten sposób prawnie została  potwierdzona niezbywalność prawa do życia każdego człowieka. Bogu, Dawcy Życia, niech będą dzięki!    Ufamy, że będą podejmowane  odpowiednie kroki, żeby niezwłocznie objęto rzeczywistą osłoną materialną, medyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną rodziny, w których na świat już przyszły lub przyjdą dzieci wymagające większej troski. Takim rodzinom należy się bowiem realne wsparcie ze strony państwa i społeczeństwa. Takie rodziny nie mogą pozostać same. Szkoda, że takie ustawy nie wyprzedziły decyzji Trybunału.

Ta nowa sytuacja prawna zrodziła sprzeciw części społeczeństwa.  W tej sytuacji, jako ludzie wierzący starajmy się dawać ewangeliczną odpowiedź na te wszystkie wydarzenia, które od ponad tygodnia mają miejsce w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim dobrym słowem wpływać na młodych członków naszych rodzin. Naszą modlitwą ogarniajmy wszystkie strony tej niechcianej przez nas wojny.

Potrzebna jest teraz wielka mobilizacja ducha. Prosimy naszych Parafian chorych, cierpiących i osamotnionych, aby swoje modlitwy i cierpienia ofiarowali w intencji pokoju i zgody w naszej Ojczyźnie. Każdy za nas niech wiarą i ufnością zanosi do Boga modlitwy osobiste i rodzinne, w przekonaniu, że  jedynie mocą Ducha Świętego można przezwyciężyć różne przejawy zła. Przyszedł czas abyśmy dali dobre świadectwo naszego   chrześcijańskiego życia. Przywołując słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który za św. Pawłem przypomniał że „zło należy zwyciężać dobrem” starajmy się tak postępować.

ks. Proboszcz

Słowo ks. Proboszcza na niedzielę 25.10

Kochani Parafianie,

Drodzy Siostry i Bracia,

Wszyscy przeżywamy trudny czas zmagania z zagrożeniem wirusem COVID –19.

Osobiście doświadczyliśmy tej choroby wszyscy Księża i Siostry. Dlatego nasz kościół przez dwa minione tygodnie był zamknięty. Smutny to obraz zamkniętego kościoła, w którym jest źródło naszego duchowego życia – Najświętszy Sakrament.

Pragniemy wyrazić słowa serdecznego podziękowania Wszystkim, którzy w tym czasie wspierali nas modlitwą i na różny sposób wyrażali swoją życzliwość i solidarność. Jesteśmy Wam głęboko wdzięczni (Siostry, Księża, Organista) i naszą modlitwą będziemy starali się odpowiedzieć za Wasz dar modlitwy, solidarności i duchowej z nami łączności.

Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną na dzisiaj, to ks. Leszek i Maciej są już po kwarantannie i jutro (25 października) będą odprawiać w naszym kościele Msze św. według porządku niedzielnego, z tym że nie będzie Mszy św. o 16.00. W naszym kościele może uczestniczyć 35 osób i prosimy to uwzględnić. Natomiast prosimy, aby starsze osoby pozostały w domu. Zagrożenie jest bardzo poważne. Starajmy się zachowywać wszystkie rygory sanitarne i bądźmy wrażliwi i odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Łączymy się w modlitwie i wspieramy duchowo wszystkich cierpiących, szczególnie dotkniętych tym wirusem.

Zachęcam do korzystania z radia i telewizji, aby w ten sposób umacniać się duchowo. Pamiętajmy, że nasze zawierzenie jest w Bogu, powierzenie się opiece naszej Patronki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i bardziej gorliwa modlitwa niech nas umacniają na te trudne dni.

Zwracamy się z prośbą o przakazanie tych słów wszystkim tym, dla których ich odczytanie w Internecie będzie trudne – naszym Rodzicom, Dziadkom, Sąsiadom. Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie i pozostajemy w duchowej jedności.

Proboszcz z Całym Zespołem

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:

 • Za zgodą Stolicy Apostolskiej przez cały miesiąc listopad!
 • Poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.
  Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu czyli:
 1. Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
 2. Komunia święta.
 3. Modlitwa w intencji jaką wyznacza Ojciec św. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
 4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba się zastanawiać, czy ten warunek spełniony, czy nie. To Bóg wie. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu.

Ogłoszenia Parafialne