Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych (gdy chrzest przyjmuje się w starszym wieku) oraz czyni nas członkami Kościoła.

Pan Jezus ustanowił chrzest św. po swym zmartwychwstaniu i polecił apostołom udzielać go innym następującymi słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. (Mt 28, 19-20).

Kiedy?

Dwa razy w miesiącu:
w II i IV niedzielę na Mszy Św. o godz. 13.00

Kontakt

W kancelarii
Przygotowanie do sakramentu
 1. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.
 2. Rodzice wraz z chrzestnymi umawiają się na indywidualną katechezę (najczęściej w piątek przed niedzielą chrztu).
 3. W tygodniu poprzedzającym dzień Chrztu, rodzice zgłaszają się do kancelarii z następującymi dokumentami:
  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii aktualnego zamieszkania (potwierdzające możliwość bycia rodzicem chrzestnym).
 4. W dniu Chrztu rodzice oraz rodzice chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 min. przed Mszą Świętą, podczas której ma odbyć się sakrament (wraz z zaświadczeniami o odbyciu spowiedzi; jest to także ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia o możliwości bycia rodzicem chrzestnym).
Przebieg sakramentu Chrztu
 1. Sakrament chrztu świętego jest udzielany podczas Eucharystii. Dziecko, rodzice oraz chrzestni czekają na rozpoczęcie Mszy Świętej, stojąc w kościele pod chórem. Następuje tam obrzęd przyjęcia dziecka. Dziecko, rodzice i chrzestni po zakończeniu obrzędu przechodzą na przygotowane wcześniej miejsca w ławkach kościoła.
 2. Po homilii rozpoczyna się obrzęd chrztu – dziecko, rodzice i chrzestni przechodzą przed ołtarz.
 3. Po ochrzczeniu dziecka przez kapłana następują obrzędy wyjaśniające, podczas których dziecko zostaje namaszczone olejem krzyżma, otrzymuje białą szatę od matki chrzestnej, a ojciec chrzestny zapala świecę od paschału, który jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa.
 4. Po zakończeniu Eucharystii rodzice dziecka otrzymują pamiątkę chrztu.
Rodzice Chrzestni

Życie każdego chrześcijanina to przede wszystkim powołanie do Królestwa Niebieskiego. Na tej drodze prowadzącej nas do zbawienia Pan Bóg przygotowuje dla nas różne zadania, polegające na uświęceniu siebie nawzajem oraz naszych sióstr i braci. Jednym z tych zadań jest bycie rodzicem chrzestnym. Jest to nie tylko zadanie, ale powołanie zobowiązujące do konkretnych czynów.

Przyszli rodzice chrzestni są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem potwierdzenia ich systematycznego uczestnictwa w życiu Kościoła i parafii. Rodzice chrzestni, którzy będą na chrzcie poza naszą parafią, dostają pisemne zaświadczenie potwierdzające ich możliwość do bycia matką lub ojcem chrzestnym. Rodzice chrzestni, którzy będą na chrzcie dziecka w naszej parafii, spotykają się na rozmowę z duszpasterzem oraz katechezę przedchrzcielną.