Proboszczowie

Ks. mgr Józef Kołodziejski

Proboszcz parafii w latach 1951-1956

Ks. mgr Antoni Czajkowski

Proboszcz parafii w latach 1956-1967

Ks. kanonik Ireneusz Jędryszek

Budowniczy kościoła w Zalesiu Dolnym, Proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w latach 1967 – 1996. Po przejściu na emeryturę od 1996 do 2016 r. rezydent w Parafii. Zmarł w wieku 88 lat, w kapłaństwie 64 lata, w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Ks. dr Zbigniew Badowski

Proboszcz parafii w latach 1996.

Ks. Marian Dziurzyński

Proboszcz parafii w latach 1996-2000

Ks. prałat Tadeusz Huk

Proboszcz parafii w latach 2000-2023

Wikariusze
Imię i Nazwisko Rok przyjścia do parafii
Ks. Józef Nowak 1964
Ks. Tadeusz Lewandowski 1967
Ks. Jan Byrski 1969
Ks. Stanisław Baranowski 1970
Ks. Andrzej Serkowski 1971
Ks. Donat Manterys 1974
Ks. Marek Szumowski 1975
Ks. Wiesław Kwiecień 1976
Ks. Wojciech Baranowski 1977
Ks. Leszek Slipek 1978
Ks. Tadeusz Jarząb 1980
Ks. Tadeusz Bazylewicz 1983
Ks. Piotr Jędrzejewski 1986
Ks. Andrzej Chmielak 1989
Ks. Zbigniew Iwański 1990
Ks. Zdzisław Nowak 1991
Ks. Piotr Dobczyński 1994
Ks. Andrzej Szymański 1997
Ks. Wojciech Pietrusiak 1997
Ks. Paweł Witkowski 2000
Ks. Krzysztof Różak 2003
Ks. Jarosław Januszewski 2006
Ks. Michał Dłutowski 2008
Ks. Sławomir Karmoliński 2010
Ks. Wojciech Maruszewski 2012
Ks. Mateusz Wyrzykowski 2014
Ks. Piotr Powałka 2016
Ks. Maciej Szkopiński 2020