xtomaszzdeb2

Ks. Tomasz Tytus Zdeb

proboszcz

Ks. Tomasz został mianowanym Proboszczem naszej Parafii w roku 2023.

x. Janusz

Ks. Janusz Figurski

wikariusz

Ks. Janusz Figurski urodził się w 1983 roku w Grójcu. Pochodzi z parafii św. Piotra i Pawła w Przybyszewie. W 2008 roku otrzymał święcenia w stopniu prezbiteratu. Od 27.09.2021 roku wikariusz parafii MB Wspomożenia Wiernych w Zalesiu. Jego zainteresowaniami są historia Polski i Europy, historia Kościoła. Pasjonuje się życiorysami świętych szczególnie św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Bartosz_Tarnawski_zdjecie

Ks. Bartosz Tarnawski

wikariusz

Po ukończeniu w 2023 r. Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. Bartosz został mianowany wikariuszem naszej Parafii. Pochodzi z parafii Chrystusa Króla w Katowicach.

xTadeusz

Ks. prałat Tadeusz Huk

rezydent

Ks. Tadeusz był proboszczem naszej Parafii w latach 2000-2023. Przed przybyciem do Zalesia Dolnego, przez wiele lat pełnił posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Ks. Tadeusz jest rekolekcjonistą oraz ojcem duchownym.

Ks. kanonik Józef Dziekoński

rezydent

Rezydent w naszej parafii od 2017 roku