xTadeusz

Ks. prałat Tadeusz Huk

proboszcz

Ks. Tadeusz został mianowanym Proboszczem naszej Parafii w roku 2000. Przed przybyciem do Zalesia Dolnego, przez wiele lat pełnił posługę ojca duchownego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest rekolekcjonistą oraz ojcem duchownym księży Archidiecezji Warszawskiej.

x. Janusz

Ks. Janusz Figurski

wikariusz

Ks. Janusz Figurski urodził się w 1983 roku w Grójcu. Pochodzi z parafii św. Piotra i Pawła w Przybyszewie. W 2008 roku otrzymał święcenia w stopniu prezbiteratu. Od 27.09.2021 roku wikariusz parafii MB Wspomożenia Wiernych w Zalesiu. Jego zainteresowaniami są historia Polski i Europy, historia Kościoła. Pasjonuje się życiorysami świętych szczególnie św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Maciej-Szkopiński

Ks. Maciej Szkopiński

wikariusz

Po ukończeniu w 2020 r. Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. Maciej został mianowany wikariuszem naszej Parafii. Pochodzi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie-Ursusie.

Ks. kanonik Józef Dziekoński

rezydent

Rezydent w naszej parafii od 2017 roku

dk.Łukasz

Dk. Łukasz Krymel

diakon WMSD na praktykach w Parafii

Dk. Łukasz Krymel pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach. Obecnie jest klerykiem VI roku Warszawskiego Seminarium Duchownego, gdzie kończy swoją formację seminaryjną i przygotowuje się do święceń prezbiteratu. Parafia MB Wspomożenia Wiernych jest jego parafią praktyk.