Spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi i uczestniczymy we Mszy świętej. W każdy trzeci wtorek miesiąca uczestniczymy w spotkaniu modlitewno – formacyjnym. Natomiast w każdy poniedziałek adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Jako wspólnota zaistniała z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia uczestniczyliśmy w pielgrzymkach i wycieczkach związanych z życiem i posługą Księdza Prymasa Wyszyńskiego.

Charakteryzuje nas:

  • POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi.
  • MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę.  Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi.
  • KOŚCIELNOŚĆ: stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.

Spotkania

Trzecie wtorki miesiąca

Kontakt

ks. Janusz