Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

J 11,25-26

Jezus Chrystus mówiąc o sobie: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”, pokazuje nam cel naszego życia. Jest nim wieczne życie z Bogiem. Każde życie jest darem od Boga, a my mamy możliwość składać je codzienne w Bożych dłoniach. Śmierć bliskiej osoby jest dla nas przeżyciem trudnym, nie dającym się opisać słowami. Dlatego w tak trudnych momentach zwracamy się do samego Jezusa i prosimy Kościół o odprawienie pogrzebu chrześcijańskiego.

Bliscy zgłaszający się do kancelarii parafialnej w sprawie pogrzebu proszeni są o przyniesienie aktu zgonu osoby zmarłej, informacji o udzielonych przed śmiercią sakramentach oraz o osobiste zgłoszenie się do organisty i zakrystianki w celu ustalenia szczegółów uroczystości pogrzebowych.