Małżeństwo to przymierze, poprzez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia skierowaną ze swej natury do dobra współmałżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo jest tym stanem, który przez Jezusa został podniesiony do rangi Sakramentu. Z tego powodu przygotowanie do zawarcia Ślubu Kościelnego jest poprzedzone odpowiednim przygotowaniem.

Kiedy?

Termin zawarcia sakramentu należy zarezerwować odpowiednio wcześnie.

Kontakt

W kancelarii parafialnej
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

W naszej parafii przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa przebiega w następujący sposób:

  1. Narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej na spotkanie, podczas którego z duszpasterzem przedstawiają chęć zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz omawiają planowany termin ślubu.
  2. Przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zobowiązani są odbyć katechezy przedmałżeńskie oraz odbyć odpowiednią ilość spotkań w poradni małżeńskiej.
  3. Podczas przygotowania do przyjęcia Sakramentu narzeczeni umawiają się na dłuższe spotkanie z duszpasterzem celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Spotkanie to należy odbyć odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem ślubu i powinno się na nie przynieść akty chrztu narzeczonych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozmową (a także zaświadczenia o bierzmowaniu, jeśli nie ma informacji o bierzmowaniu w akcie chrztu). Te dokumenty narzeczeni pobierają osobiście z ich własnej parafii chrztu świętego. Spotkanie to powinno odbyć się najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
  4. Odpowiednio wcześniej przed zawarciem Sakramentalnego Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby zgłosić zapowiedzi.
  5. Narzeczeni winni wybrać świadków małżeństwa. Świadek małżeństwa musi być osobą zdolną do potwierdzenia zawartego w jego obecności małżeństwa oraz powinien posiadać 18 lat i w dniu ślubu okazać dowód osobisty potwierdzający jego lub jej tożsamość.
  6. Narzeczeni z Urzędu Stanu Cywilnego pobierają dokument potwierdzający ich zdolność do zawarcia Małżeństwa Konkordatowego i przynoszą go na spisywanie protokołu. Dokument wydawany jest w trzech egzemplarzach, a jego termin przydatności wynosi 6 miesięcy. Pobranie dokumentu powinno nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu.
  7. Wszelkie inne kwestie dotyczące zawieranego małżeństwa są wyjaśniane z duszpasterzem przed którym narzeczeni wyrazili chęć zawarcia małżeństwa.