Grupa nie miałaby możliwości pomocy potrzebującym naszej parafii gdyby nie ofiary składane przez parafian. Raz w miesiącu wydawane są produkty spożywcze dla najbardziej potrzebujących parafian, kilka razy w roku organizowane są spotkania modlitewno-towarzyskie dla osób zaangażowanych w działanie Caritas i osób korzystających z pomocy.

Spotkania

Raz w miesiącu

Kontakt

s. Małgorzata