Grupa nie miałaby możliwości pomocy potrzebującym naszej parafii gdyby nie składane ofiary parafian. Dziś grupą Caritas zajmuje się ks. Leszek. Raz w miesiącu wydawane są produkty spożywcze dla najbardziej potrzebujących parafian oraz kilka razy w roku organizowane są spotkania modlitewno towarzyskie dla osób zaangażowanych w działanie Caritas i osób korzystających z pomocy.

Spotkania

Raz w miesiącu

Kontakt

ks. Leszek