Pierwszą Adorację Krzyża w tym roku poprowadziła siostra Jadwiga.