Słowo ks. Proboszcza na niedzielę 25.10

Kochani Parafianie, Drodzy Siostry i Bracia, Wszyscy przeżywamy trudny czas zmagania z zagrożeniem wirusem COVID –19. Osobiście doświadczyliśmy tej choroby wszyscy Księża i Siostry. Dlatego nasz kościół przez dwa minione tygodnie był zamknięty. Smutny to obraz zamkniętego kościoła, w którym jest źródło naszego duchowego życia – Najświętszy Sakrament. Pragniemy wyrazić słowa serdecznego podziękowania Wszystkim, którzy…

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: Za zgodą Stolicy Apostolskiej przez cały miesiąc listopad! Poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu czyli: Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można…

Nabożeństwa różańcowe

We czwartek 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy w sposób szczególny dzieci na różaniec o godz. 17.30 (od poniedziałku do piątku). Dla dorosłych nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w dni powszednie i w niedziele o godz. 18.00.

Inauguracja roku akademickiego

Młodzież studiująca rozpoczyna  nowy rok akademicki. Wszystkich studentów  zapraszamy w na Mszę św. inaugurującą nowy rok studiów w niedzielę, 4 października na godzinę 18.30 do naszego kościoła. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce na plebanii.