Drodzy Parafianie!

Zapraszamy osoby powyżej 15 roku życia do odpowiedzi na poniższe pytania. Ta anonimowa ankieta daje Państwu możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat naszej parafii i  poprawić jej funkcjonowanie. Wypełnioną ankietę prosimy przynieść do zakrystii, kancelarii lub pudełka w kościele. Dziękujemy

Ks. Proboszcz i Zespół  Synodalny parafii 

Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym

Dane Osoby wypełniającej ankietę:

Wiek:

Płeć:

Częstotliwość uczestniczenia we Mszy św.:

Rok zamieszkania na terenie parafii:

1951
2022
Przynależność do wspólnoty:

Pytania do Parafian:

1. Czym dla Pani/Pana jest nasza parafia?

czymś innym?

2. Czy czuje się Pani/Pan członkiem parafii?

proszę napisać dlaczego

3. Czy ma Pani/Pan wystarczającą wiedzę odnośnie do tego, co dzieje się w parafii?

4. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę dotyczącą życia parafii?

inne źródło

5. Czy wie Pani/Pan z jakimi sprawami można zwrócić się do parafii?

proszę wymienić

6. Czy w razie potrzeby kontaktu z Parafią wie Pani/Pan do kogo się zwrócić?

7. Jaka forma kontaktu z parafią najbardziej by Pani/Panu odpowiadała?

8. Jak według Pani/Pana w naszej parafii sprawowana jest liturgia?

Co ułatwia a co utrudnia uczestnictwo we Mszy św. (muzyka, homilie, sposób sprawowania przez księdza)

9. Czy wie Pani/Pan jakie wspólnoty istnieją w naszej parafii?

(proszę wymienić)

10. Jak według Pani/Pana te wspólnoty funkcjonują?

11. Jakiej wspólnoty brakuje Pani/Panu w naszej parafii?

12. Jak według Pani/Pana w naszej parafii prowadzone są sprawy gospodarcze?

13. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan bardziej zaangażować się w życie parafii i w jakich sprawach?

14. Czy widzi Pani/Pan w naszym otoczeniu ludzi, którym, wspólnota parafialna mogłaby pomóc i w jaki sposób?

15. W jaki sposób i na jakich polach Pani/Pana zdaniem można by rozwinąć współpracę między świeckimi a duchownymi w naszej parafii?

16. Jaki obszar własnej wiedzy religijnej chciałaby Pani/chciałby Pan poszerzyć?

17. Co Panią/Pana zachwyca w Kościele Katolickim w Polsce a co zasmuca?

18. Do kogo Kościół nie dociera – co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła? Co możemy zrobić aby ci, którzy odsunęli się od Kościoła do niego powrócili?

19. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać?