• W najbliższy piątek we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy  XXX Światowy Dzień Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II. W tym roku temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36),…Ojciec św. w Orędziu na ten Dzień pisze między innymi: „ skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają się. Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest imieniem Boga… Jest to siła i czułość razem. Dlatego możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu Świętym”. 

    W naszej parafii  spotkanie z osobami chorymi i starszymi organizujemy w sobotę 12 lutego. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkie osoby starsze i chore, o ile stan zdrowia będzie pozwalał, do udziału w tej uroczystości. Prośba do osób z najbliższego otoczenia, także sąsiadów o umożliwienie dotarcia do kościoła tym, którzy chcieliby wziąć udział we wspólnym świętowaniu.

  • Za tydzień dodatkowa Msza św. o godz. 16.00 w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania.
  • Przypominamy, że rozpoczynamy nowy cykl przygotowań do sakramentu małżeństwa – kurs przedmałżeński – pierwsze spotkanie dzisiaj o godz. 17. 00 w salce w plebanii.
  • Ks. Romualda z Ukrainy przesyła podziękowanie za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc w jego pracy duszpasterskiej na dalekiej wschodniej Ukrainie.
  • Zachęcamy do zainteresowania prasą religijną.

W minionym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Marianna Zawiślak i Elżbieta Szczytowska, które polecamy w naszych modlitwach: Wieczny odpoczynek…

 

Na dzień dzisiejszy i zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki matki Bożej Wspomożycielki Wiernych