• Dzisiejszą niedzielą  rozpoczynamy w imię Boże rekolekcyjne ćwiczenia wielkopostne, które poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. Msze św. z nauką rekolekcyjną codziennie o godzinie: 7.00, 9.00, 18.30, 20.00 – poniedziałek i wtorek nauka rekolekcyjna, w środę Msza św. na zakończenie rekolekcji – dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej i wszystkich, którzy w innym czasie nie będą mogli uczestniczyć w rekolekcjach.
  • Spowiedź we wszystkie dni rekolekcyjne, od godz. 6.30, 8.30 i od 17.30. We wtorek będzie więcej spowiedników. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi w dniach rekolekcji.
  • Przeżywamy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem: „Misjonarze mocą Ducha”. Ofiary zasilą fundusz solidarności z misjonarzami, którym dysponuje Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Każdego roku wspiera ono finansowo ponad 160 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych, realizowanych na placówkach misyjnych przez polskich misjonarzy. Dzieło pomaga im w utrzymaniu i prowadzeniu przedszkoli i szkół, domów dziecka i ochronek oraz świetlic dla dzieci ulicy. Misjonarze otrzymują wsparcie finansowe na walkę z głodem i niedożywieniem oraz chorobami. Ofiary na ten cel możemy  składać  do puszki obok prasy religijnej.
  • Siostry Pasterzanki zapraszają Stowarzyszonych Rodziny Pasterzańskiej  na  spotkanie, które odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00 w domu Sióstr przy ulicy Jasnej 2 w Zalesiu Dolnym.
  • Osoby które z różnych powodów nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania proszone są o zgłaszanie się w ciągu tego tygodnia w kancelarii lub w zakrystii.
  • Za tydzień w niedzielę 24 marca „Marsza dla życia”: godz. 12.00 Msza św. w kościele św. Anny w Warszawie, o 13.00 wymarsz z Palcu zamkowego.
  • Zachęcamy do zainteresowania prasą religijną

W minionym tygodniu odeszły do wieczności: Aleksandra Szymańska i Cecylia Skowron, które ogarniamy modlitwą: Wieczny odpoczynek…

Na dzień dzisiejszy, na rekolekcyjne dni i cały tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.