„Potrzebujemy małych i dużych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze” (Benedykt XVI). Każdego dnia oczekujemy różnych rzeczy, spodziewamy się kogoś lub czegoś. Czy oczekujemy także królestwa Bożego, pełni uczestnictwa „w wolności i chwale dzieci Bożych”? Czy nie lekceważymy naszych najgłębszych pragnień, tęsknoty za Bogiem, która może wydawać się zbyt nieuchwytna, niezwiązana z naszym „tu i teraz”? Ta tęsknota wskazuje nam drogę ku rzeczywistemu spełnieniu, ku odnalezieniu siebie – jako przybranych synów i córek – w ramionach Ojca.

Hanna Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 128