Chrześcijaństwo nie jest teorią filozoficzną. Ten sam Bóg, który udziela ducha „trzeźwego myślenia”, daje nam także ducha „mocy i miłości”, napełnia łaską i pokojem. Nie będźmy więc jak saduceusze, którzy szukali w religii tylko rozwiązania problemów intelektualnych. Oby ta Eucharystia stała się dla nas spotkaniem z żywym Jezusem, który wyjaśnia wśtpliwości, wykazuje błędy, ale przede wszystkim objawia swoją moc, rozpalając w nas na nowo pragnienie służenia Bogu i wszystkie charyzmaty, którymi On nas obdarzył.

Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 7