Jesteś Tym, który jest. Ja, jestem tą, której nie ma, dla św. Katarzyny(1347-1380) to zdanie jest próbą odnalezieni siebie przed Bogiem. To prawdamaluczkich, którzy całą swoją siłę czerpi od Stwórcy. Paradoks polega na tym, że toniebycie staj się mocą bycia. A Katarzyna, doświadczając swojej słabości, ma sił imądrość, by wpływać na możnych tego świata i twardo stąpać p ziemi.

o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” OkresWielkanocny 2009, s. 66