Jezus rzekł, że jeśli nie znamy Pism ani mocy Bożej, błądzimy i nic nie rozumiemy. Pisma Boże zaś mówią, że On jest zmartwychwstaniem i życiem i kto wierzy w Niego, nie umrze na wieki, ale gdy wstanie z martwych, będzie jako aniołowie w niebie. Będzie żyć w Bogu, bo On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy będziemy wskrzeszeni, ale nie wszyscy będziemy zbawieni. Bez wiary w Chrystusa nikt nie będzie zbawiony.
Marek Ristau