Ochotnego i radosnego dawcę miłuje Pan, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, dawajcie więc, a będzie wam dane i szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko, czego potrzebujecie, będzie wam dodane. Miłość nie szuka swego, ale daje i nie ustaje w czynieniu dobra, jak Chrystus, który dał za nas życie swoje.
Marek Ristau