Przez wiele prób i ucisków trzeba przejść na drodze do Królestwa Bożego. Pan nas ostrzegł, że będziemy w nienawiści u wszystkich z powodu Jego imienia. Nie pokładamy nadziei w człowieku, ale w Bogu, który jedynie jest wierny i sprawiedliwy. Słowo Boże mówi, że przeklęty jest każdy, kto składa swą ufność w człowieku. Tylko Bóg jest naszą skałą i twierdzą i cieszymy się, że nasze losy są w Jego rękach. Jezus powiedział: Strzeżcie się ludzi, miejcie się przed nimi na baczności! Polegając jedynie na Chrystusie, wytrwamy do końca i będziemy zbawieni…
Marek Ristau