Trzymamy się mocno Słowa Życia i zdrowej nauki zawartej w Pismach Bożych. Słuchamy i naśladujemy Chrystusa, jedynego Pana, jedynego Mistrza i Nauczyciela. Staramy się być nie tylko słuchaczami słowa, ale przede wszystkim jego wykonawcami, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie, a prawdziwa wiara zawsze jest czynna w miłości. Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, gdy miłość wzajemną wypływającą z wiary w Niego, mieć będziemy. Jego uczniowie miłują, bo uczą się od Pana pokory serca i szukają miejsca uniżenia i służenia.
Marek Ristau