Słowo Boże jest słowem łaski i słowem prawdy. Wyroki Boże są tak głębokie, niezbadane i nie do wyśledzenia Jego drogi… Bóg jest Ojcem miłosierdzia i Sędzią sprawiedliwym… Przed narodami i ludami Bóg postawił łaskę i zbawienie oraz gniew i potępienie. Kto uwierzy w Chrystusa, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Marek Ristau