A myśmy się spodziewali…To ważne, by się spodziewaćróżnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierneprzywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy narzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy zajedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Wydajenam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiaryi odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszychoczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojegozmartwychwstania.

Przemysław Ciesielski OP, „Oremus” kwiecień2008, s. 60