Jezus płacze nad Jerozolimą. Jezus płacze nad narodami, które Go odrzucają. Jezus płacze nad każdym człowiekiem, który odrzuca Jego łaskę i zbawienie, nie chcąc poznać, co jest prawdziwie dla niego dobrem wiecznym. Mamy krótki czas życia, aby rozpoznać, że nawiedza nas Pan ku ratunkowi wiecznemu… Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem czeka nas Boży sąd.