Anna i Zbigniew Kozikowscy

Gotowi na Sąd Boży

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54933

Niech doświadczenie przemiany serca, przemiany patrzenia, poznania Prawdy i umocnienia zaufania pokładanego w Bogu i Maryi, aż do oddania siebie w całkowitej uległości i zgodzie na Wolę Bożą, jakakolwiek jest, daje wielką wolność i głęboką radość!