Wojciech Roszkowski

Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 2

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=56044

Nawet regularne uczestnictwo w Mszach św. nie daje pogłębionej znajomości dziejów Kościoła katolickiego; podczas Eucharystii zapoznajemy się głównie z Chrystusowym nauczaniem. Natomiast wiedzę na temat historii Kościoła trzeba zdobywać osobno i najczęściej samemu, ponieważ lekcje religii w szkołach też są niewystarczające.