Lorene Hanley Duquin

Bóg słucha. Osobiste świadectwa wysłuchanych modlitw

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52937

Wypowiadamy ją w potrzebie. Szepczemy w nadziei na lepsze. Powtarzamy w myślach, dziękując za otrzymane łaski. Niekiedy wymaga samotności, kiedy indziej wspólnoty i liturgicznych rytuałów. I choć przeważnie ma ściśle określoną treść, bywa, że ubieramy ją we własne słowa