Krystyna Czarnota

Życie modlitwą. Stefan kardynał Wyszyński

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53793

Książka to krótkie treści przedstawiające życiorys Stefana Wyszyńskiego oraz wartość modlitwy w jego życiu. Od najmłodszych lat, każdego dnia zawierzał się Maryi, która była jego światłem, wspomożycielką, nadzieją. W książce zamieszczone zostały również modlitwy