Marek Ristau

Z Jezusem będziesz szczęśliwy

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54476

Słowo Bożę objawia, że nie mamy żadnej własnej mądrości – naszą jedyną mądrością jest mądrość Boża, którą jest Jezus Chrystus.