Dorota Ząberg

7 Grzechów głównych. Ćwiczenia na etap edukacji wczesnoszkolnej

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54130

Rozwiązując zadania, które znajdują się w tym zbiorze ćwiczeń, uczniowie zrozumieją, że grzech ma niszczącą siłę. Dowiedzą się, że przeciwstawiając się złu, mogą stać się: skromni, hojni, czyści, łagodni, pracowici, życzliwi, umiarkowani.