Piotr Ślęczka SDS

Maryja – czyste tabernakulum Słowa Bożego (CD -MP3 – audiobook)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=55322

Aby poznawać serce Boga w słowach Boga, czytane słowo Pisma musi w nas wybrzmieć głosem, który dotyka samej naszej istoty, naszej najgłębszej tożsamości. Dla Maryi momentem takiego spot­kania ze Słowem było z pewnością Zwiastowanie