ks. Bronisław Piasecki

Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53633

To jedyna książka – relacja naocznego świadka- ukazujące pełne dramatyzmu ostatnie dni Prymasa, a niezwykła praca jest wyrazem hołdu dla świętości Wielkiego Prymasa Tysiąclecia.