Alicja Lenczewska

Myśli na każdy dzień

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52616

Książka zawiera krótkie, inspirujące słowa Pana Jezusa przekazane szczecińskiej mistyczce Alicji Lenczewskiej (1934-2012). Fragmenty z jej duchowych dzienników (Świadectwa i Słowa pouczenia) stanowią bogactwo treści duchowych i