kard. Stefan Wyszyński

Czas to miłość. Kalendarz wieczny

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52812

Wspominając osobę, dziedzictwo i myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego przekazujemy Państwu kalendarz, który może być pomocą do utrwalania osobistej historii życia i wyznaczania jego przyszłości