o. Jakub Wujek SJ (tłumacz)

Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=42964

Jest to tłumaczenie łacińskiego tekstu tzw. Wulgaty z 1596 roku, którego dokonał ks. Jakub Wujek SJ. Jego dzieło na przestrzeni upływających stuleci nic nie straciło na znaczeniu i dziś jest oceniane jako arcydzieło polszczyzny XVI w.