Małgorzata Taraszkiewicz

Jak wspierać dzieci w kryzysie?

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54081

Skąd biorą się lęki i jak je pokonać Jak zbudować codzienną siłę i odporność psychiczną?
Jak stabilizować sytuację, aby ponoszone przez dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze?
Jak organizować codzienne życie po pandemii?