Kalendarz zdzierany 2020. Każdy apostołem (żółty)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52208

„Każdy apostołem” – z wyrywanymi kartkami – na 2020 rok ma wyjątkowe znaczenie. Staramy się w nim przybliżyć wszystkim Czytelnikom wydarzenia z Pisma Świętego: od stworzenia świata aż po ofiarę krzyżową Chrystusa, którą złożył jako zadośćuczynienie za grzechy ludzkośc