o. Józef Augustyn SJ

Błogosławieni czystego serca (CD-MP3)

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52880

Czystość serca, do której zaprasza Jezus – podkreśla autor – nie odnosi się jedynie do osób zakonnych i księży przyrzekających celibat, ale do wszystkich uczniów Chrystusa pragnących żyć w intymnej przyjaźni z Nim