Józef Witko OFM, Teodor Knapczyk OFM, o. Pacyfik Iwaszko OFM, o. Jakub Mentel OFM
Drogi Bożego uzdrowienia
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47218
Często mamy nadzieję, ze Pan nas uzdrowi. Żywimy ją, kiedy idziemy na Eucharystię z modlitwą o uzdrowienie, podobnie gdy prosimy kogoś o modlitwę wstawienniczą. Wydaje mi się, że ważniejsza od nadziei uzdrowienia jest pewność wiary w jego otrzymanie. Pismo św. nie mówi nam, że mamy mieć nadzieję na uzdrowienie, ale że powinniśmy mieć pewność wiary, pewność uzdrowienia. Chodzi o to, żeby być pewnym Bożych obietnic. o. Józef Witko (fragment)