Bndicte Lucerau

Kierunek małżeństwo!

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53866

„Małżeństwo to poważna sprawa, ponieważ jest miłosnym zaangażowaniem na całe życie i tak wzniosły ideał może przerażać, a przecież związek małżeński jest czymś najbardziej naturalnym, bowiem zostaliśmy stworzeni do miłości!” piszą we wstępie do swojej książki