Wschodni Ojcowie Kościoła

Wielki Post – Nawrócenie

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53253

Na publikację składają się hymny wschodnich ojców Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa podejmujące temat nawrócenia do Boga. Piękne frazy zawierają teologiczną głębię prawd wiary, jak i wskazania odnośnie do chrześcijańskiego sposobu życia