ks. Alojzy Drożdż

W mocy krzyża. Kazania pasyjne

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50847

Ksiądz prof. Alojzy Drożdż w centrum swoich pasyjnych rozważań stawia krzyż Chrystusa. Kaznodzieja zachęca do zapatrzenia się w ów znak naszego zbawienia, który objawia nam nieskończone miłosierdzie Boga i zarazem wskazuje drogę