o. Florian Racine MSE

Doświadczyć mocy adoracji. 9 dni rekolekcji o Bożej Miłości

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54254

„Czyż Hostia, która mieści w sobie Tego, którego nie może pomieścić świat, mogłaby nie wzbudzać naszego zachwytu? Tak jak ziemia krąży wokół słońca, tak cały wszechświat krąży wokół Najświętszego Sakramentu!” Doświadczyć mocy adoracji to zostać napełnionym Bożą miłością, nadzieją, spokojem