ks. Leszek Smoliński

Duch Boży prowadzi do świętości. Rozważania majowe dla dorosłych i dzieci

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51250

Autor w rozważaniach majowych dla dorosłych i dzieci przedstawia świętość jako cel i kres rozwoju duchowego chrześcijanina w oparciu o nauczanie Papieża Franciszka zawarte w adhortacji apostolskiej O powołaniu do świętości w świecie współczesnym.