ks. Piotr Wróbel

Między prawdą a blogiem. Krótkie kazania na rok B

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54748

Krótkie lecz treściwe kazania pomogą w codziennym zabieganiu każdemu kto chcę iść głębiej, dalej, a zarazem bliżej Boga. Objaśnienia biblijnych fragmentów i bezpośrednie odniesienie do sytuacji życiowych, postaw społecznych i powszechnych zachowań uzmysławia nam