Anna Katarzyna Emmerich

Objawienia o Narodzeniu Pańskim

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50249

Wizje i objawienia znanej mistyczki i stygmatyczki o narodzeniu Chrystusa oraz różnych wydarzeniach dotyczących Jego krewnych. Na podstawie jej objawień o Męce Pańskiej Gibson zrealizował film Pasja.