Dariusz Zalewski

O hartowaniu ducha

http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=53839

Niniejsza książka ma przede wszystkim zachęcić do pracy nad sobą. Od innych tego rodzaju opracowań odróżnia się tym, że po pierwsze, odwołuje się do tradycyjnych metod, sprawdzonych przez pokolenia, które należą do dorobku tzw. paidei, czyli pedagogiki starogreckiej