ks. Mateusz Kicka

Modlitwa Wstawiennicza. Teologia i praktyka

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=50468

Modlitwa wstawiennicza zanoszona przez pojedyncze osoby w intencjach braci, wspólnot i całego świata, nigdy nie była czymś nowym, ale od momentu objawienia się Boga człowiekowi stanowi wynik naturalnej relacji miłości ludzi między sobą i chęci powierzania wszystkich spraw Źródłu Życia.