Tomasz Kozioł OCD

Droga krzyżowa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52857

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przychodziła do Jezusa z każdym bólem, cierpieniem i strapieniem, by patrząc z wiarą, ufnością i miłością na Jego krzyż, prosić o łaskę całkowitego zawierzenia Miłości Miłosiern