Edoardo Scognamiglio OFMConv

Wielkie proroctwo Fatimy. Moje Serce Zatriumfuje

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54410

Z orędzia fatimskiego jasno wynika, że nadejście nowej epoki na tym świecie – epoki panowania Maryi – jest czymś nieodwołalnym! Jakże trudno to sobie dziś wyobrazić. Laicyzacja, kryzys Kościoła, zgorszenie, odejście od wiary całych społeczeństw, ideologie wymierzone w prawo Boże, prześladowania za wiarę..