Kalendarz Miłosierdzia Bożego 2021 kieszonkowy

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=54117

Kalendarz zawiera – oprócz kalendarium – odsyłacze do liturgicznych czytań biblijnych na każdy dzień, a także tematycznie dobrane fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej na każdy tydzień.